Vi behandler produktionsdyr

Thora i kostalden
Køer, heste, geder og får

Øster Jølby Dyrlægerne har udover dyreklinikken også en stor landpraksis, hvor vi kører til køer, heste, geder og får.

Sundhedsrådgivning indenfor kvæg er en stor del af arbejdet. Derudover køres til alle former for akutte lidelser hos ovenstående dyrearter.

Årlige velfærdsbesøg hos produktions- og hobbybesætninger udføres.

Indenfor heste køres til akutbesøg i området. Derudover foretages alt fra tandrasp, vaccinationer, blodprøver, gødningsundersøgelser, sårbehandlinger osv.

På linket kan man finde et ældre indslag fra hverdagen i praksis: På tur med dyrlægerne

Ny Ultralydscanner

Vi har fået tilskud til en ny og mere avanceret ultralydsscanner. Det bevirker at vi kan lave en større del af udredningsarbejdet  her på klinikken og diagnosticere og tilrettelægge behandling af patienterne mere nøjagtigt.

Der er en ekstra service vi kan tilbyde vores kunder, så de ikke længere skal køre langt til større hospitaler for udredning.

Vi har fået tilskud til ultralydsscanneren fra LAG-midlerne der er finansieret af EU.